บริการของ 9ACCOUNTING.COM
  • รับทำบัญชี
  • ตรวจสอบบัญชี เซ็นรับรองงบ
  • จดทะเบียนทางธุรกิจทุกชนิด
  • ติดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  • ให้คำปรึกษาด้านบัญชี / ภาษี
โทร : 02-720-9755
Mail : buncheeaudit@windowlive.com

เกร็ดความรู้

  "จดทะเบียนบริษัท" มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?
Read more

  ขั้นตอน การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน และเอกสารที่ต้องใช้
Read more

ข่าวสารบัญชีน่ารู้

  กรมสรรพากรเตือนประชาชน ระวังถูกมิจฉาชีพหลอก เรื่องคืนภาษี และขอรับบริจาค
Read more

  อัตราภาษีทางอ้อมทั่วโลก กำลังปรับตัวเพิ่มขึ้น ในขณะที่ อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ลดลงอย่างต่อเนื่อง
Read more

THANK YOU FOR VISITING
สำนักงานบัญชี 9accounting : รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท


  Bookkeeping Services are Meant to Simplify Your Workload

 


Is the tax session approaching near? Are you worried about the tallying of your accounts and bookkeeping documents? Bookkeeping services by a trained staff is there to help you in this regard. Bookkeeping is concerned with handling the financial records, business revenue, profits and losses incurred by the company and various other expenses. Tax session is the most crucial time that calls for proper dedication and attention in the matter of handling the entire accounting work. There are a variety of options available with you to manage the work accordingly.

Hiring a qualified and skilled staff is one of the ways to solve the problem of excess workload during tax sessions. Everyone wants to pay taxes on time and save themselves from the tangles of income tax raids. It is for this reason that you lay emphasis on the timely updation of accounting records. Before hiring the trained staff to provide bookkeeping services to you, you should check out that they are qualified enough to handle the work pressure. Bookkeeping is an essential part of the accounting department as all the expenses are included in accounts and a slight mistake can cause problems.

Another way to complete the bookkeeping work is to outsource it to another company. Outsourcing will not only relieve you from the excess of workload, but also saves lots of dollars. With other companies providing bookkeeping services to you, you will be able to pay attention to other departments of the business that demands equal care. Moreover, you will save on a variety of costs such house rent allowances, bonus, advances and many more.

Another advantage of getting outsourced bookkeeping services is that you get speedy work. It becomes the duty of the outsourced company to do the work for you and you just have to review it on your server.

On-site arrangement and off-site arrangement are two types of bookkeeping services that are meant for especially for you. The work which is done at the business owner’s office using his or her computer system and accounting software is called as the on-site arrangement. The appointments can be set at a time that, as much as possible, matches the business owner’s schedule. In off-site arrangement, the business owners provide the essential paperwork and the service providers manage the data using their computer system and software. The paperwork is returned to the business owners when the job is finished. In fact, bookkeeping services is a matter of careful handling as slightest mistakes can cause blunders.

Bookkeeping has always been a monotonous task for numerous companies. It takes long and tedious hours to maintain the accounts properly. In the changing world of business, bookkeeping services have become all the more important. It is because without proper management of financial documents, you will be in a losing state. Then, during the tax sessions you would end up in sorting out the expenses. And this becomes too hectic. Some of the companies offer online bookkeeping services. If you have lost of workload, then you can give them some work and get the work done without hassles.

source : http://www.ifrworld.comเรื่องที่เกี่ยวข้อง
- ความหมายของการบัญชี
- Bookkeeping Services are Meant to Simplify Your Workload
- Bookkeeping Services For Small Business

 

 
รับทำบัญชี เริ่มต้นที่ 2,500 บาทต่อเดือน พร้อมปิดงบอัพเดตข้อมูลทุกเดือน !!! จดทะเบียนบริษัท 5,000 แถมฟรี!! จดเลขปจต.ผู้เสียภาษี + จดVAT
ตรวจสอบบัญชี เริ่มต้นที่ 4,500 บาท. เครื่องหมายการค้า 10,000 บาท.
Copyright ©2004 สำนักงานบัญชี WWW.9ACCOUNTING.COM. All rights reserved.
22,24 ซอยรามคำแหง2 ซอย 13 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02-720-9755, 02-397-7201-2, 086-885-7188 Email : buncheeaudit@windowlive.com
สำนักงานบัญชี บริการ : รับทำบัญชี, จดทะเบียนบริษัท, ตรวจสอบบัญชี, เครื่องหมายการค้า ครบวงจร