บริการของ 9ACCOUNTING.COM
  • รับทำบัญชี
  • ตรวจสอบบัญชี เซ็นรับรองงบ
  • จดทะเบียนทางธุรกิจทุกชนิด
  • ติดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  • ให้คำปรึกษาด้านบัญชี / ภาษี
โทร : 02-720-9755
Mail : buncheeaudit@windowlive.com

เกร็ดความรู้

  "จดทะเบียนบริษัท" มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?
Read more

  ขั้นตอน การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน และเอกสารที่ต้องใช้
Read more

ข่าวสารบัญชีน่ารู้

  กรมสรรพากรเตือนประชาชน ระวังถูกมิจฉาชีพหลอก เรื่องคืนภาษี และขอรับบริจาค
Read more

  อัตราภาษีทางอ้อมทั่วโลก กำลังปรับตัวเพิ่มขึ้น ในขณะที่ อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ลดลงอย่างต่อเนื่อง
Read more

THANK YOU FOR VISITING
สำนักงานบัญชี 9accounting : รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท


  รับทำบัญชี

 


 รับทำบัญชี 9accounting.com

     รับทำบัญชี                               

เพื่อลดภาระความเสี่ยงจากการถูกตรวจสอบ และภาระภาษีต่าง ๆ ที่อาจตามมา การจัดทำบัญชีที่ถูกต้องได้มาตรฐาน จึงมีความสำคัญยิ่ง 9accounting.com มีทีมงานให้บริการท่านที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี อย่างถูกต้องตามกฎหมายกับกระทรวงพาณิชย์ เราขอเสนอบริการ รับทำบัญชี ครบวงจร เพื่อที่ผู้ประกอบการจะได้ไม่ต้องยุ่งยากกับภาระต่าง ๆ ทางบัญชี-ภาษีอีกต่อไป

     ค่าบริการ รับทำบัญชี เริ่มต้นที่ 2,500 บาท พร้อมบริการยื่นภาษี ยื่นประกันสังคม รวมถึงบริการปิดงบ อัพเดตข้อมูลทุกเดือน เพื่อเป็นข้อมูลใช้ในการวิเคราะห์ด้านการบริหารจัดการ

ขอบเขตงานบริการรับทำบัญชี

1. ให้คำปรึกษาแนะนำด้านบัญชี-ภาษี, และระบบการจัดเก็บเอกสารที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี
2. ขึ้นทะเบียนรับรองเป็นผู้ทำบัญชีตามที่กฎหมายกำหนดไว้
3. จัดทำสมุดบัญชีรายวัน
บัญชีแยกประเภท รวมถึงรายงานทางบัญชีต่าง ๆ ครบถ้วนในมาตรฐานที่กรมสรรพากรกำหนด
4. บันทึกระบบบัญชีด้วย
software ที่กรมสรรพากรยอมรับล่าสุด
5. คำนวณและจัดเตรียมแบบภาษี
ในแต่ละเดือน พร้อมนำส่งกรมสรรพากร ได้แก่ รายงานภาษีซื้อ, รายงานภาษีขาย, ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53, ภพ.30
6. จัดเตรียมพร้อมนำส่งแบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคม
7. จัดทำแบบงบประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีครึ่งปี (ภงด.51) พร้อมยื่นแบบส่งสรรพากร
8. จัดทำแบบงบประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีสิ้นปี (ภงด.50) พร้อมยื่นแบบส่งสรรพากร
9. จัดทำบัญช
และปิดงบการเงินทุกเดือนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ทุกเดือน
10.
ปิดงบรายปีเพื่อนำส่งผู้ตรวจสอบบัญชี พร้อมจัดทำข้อมูลประกอบงบการเงินครบถ้วน ได้แก่ ลูกหนี้-เจ้าหนี้คงเหลือ, งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร, ทะเบียนทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา
11.จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐาน ในราคาพิเศษสำหรับสมาชิก
12.
หากมีกรณีที่สรรพากรต้องการข้อมูลเพิ่มเติมทางบัญชี
มีบริการเข้าพบและให้คำชี้แจงต่อสรรพากร

     บริษัทเน้นเสริมสร้างระบบการบันทึกบัญชีของลูกค้า ใ้ห้มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถตรวจสอบได้ทุกเมื่อ รวมถึงบริการให้คำปรึกษาชี้แจงประเด็น / ปัญหาต่าง ๆ ทางด้านบัญชีและภาษีอากร

   รับทำบัญชี ปรึกษาและให้คำแนะนำฟรี
   Tel : 027209755-6
   Email : buncheeaudit@windowlive.comเรื่องที่เกี่ยวข้อง
- ความหมายของการบัญชี
- Bookkeeping Services are Meant to Simplify Your Workload
- Bookkeeping Services For Small Business

 
รับทำบัญชี เริ่มต้นที่ 2,500 บาทต่อเดือน พร้อมปิดงบอัพเดตข้อมูลทุกเดือน !!! จดทะเบียนบริษัท 5,000 แถมฟรี!! จดเลขปจต.ผู้เสียภาษี + จดVAT
ตรวจสอบบัญชี เริ่มต้นที่ 4,500 บาท. เครื่องหมายการค้า 10,000 บาท.
Copyright ©2004 สำนักงานบัญชี WWW.9ACCOUNTING.COM. All rights reserved.
22,24 ซอยรามคำแหง2 ซอย 13 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02-720-9755, 02-397-7201-2, 086-885-7188 Email : buncheeaudit@windowlive.com
สำนักงานบัญชี บริการ : รับทำบัญชี, จดทะเบียนบริษัท, ตรวจสอบบัญชี, เครื่องหมายการค้า ครบวงจร