บริการของ 9ACCOUNTING.COM
  • รับทำบัญชี
  • ตรวจสอบบัญชี เซ็นรับรองงบ
  • จดทะเบียนทางธุรกิจทุกชนิด
  • ติดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  • ให้คำปรึกษาด้านบัญชี / ภาษี
โทร : 02-720-9755
Mail : buncheeaudit@windowlive.com

เกร็ดความรู้

  "จดทะเบียนบริษัท" มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?
Read more

  ขั้นตอน การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน และเอกสารที่ต้องใช้
Read more

ข่าวสารบัญชีน่ารู้

  กรมสรรพากรเตือนประชาชน ระวังถูกมิจฉาชีพหลอก เรื่องคืนภาษี และขอรับบริจาค
Read more

  อัตราภาษีทางอ้อมทั่วโลก กำลังปรับตัวเพิ่มขึ้น ในขณะที่ อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ลดลงอย่างต่อเนื่อง
Read more

THANK YOU FOR VISITING
สำนักงานบัญชี 9accounting : รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท


จดทะเบียนบริษัท

 

บริการจดทะเบียนทางธุรกิจทุกชนิด

     9ACCOUNTING ยินดีบริการและให้คำปรึกษาการจดทะเบียนธุรกิจทุกชนิด ให้เป็นนิติบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อความสะดวก รวดเร็วสำหรับผู้ประกอบการทุกท่าน


                                     บริการที่รับทำ จดทะเบียนบริษัท

 จดทะเบียนบริษัท, ห้างหุ้นส่วน, คณะบุคคล, ห้างร้านต่างๆ
  จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง เช่น เปลี่ยนแปลงกรรมการ, ย้ายที่ตั้งสำนักงานฯ, เพิ่มทุน, ลดทุน ฯลฯ
  จดทะเบียนเลิกกิจการ และชำระบัญชี
  ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีฯของคณะบุคคล, นิติบุคคล
  จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ
  แจ้งการเปลี่ยนแปลงภาษีต่าง ๆ ต่อกรมสรรพากร
  ขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้าง, ลูกจ้าง, แจ้งการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

บริการอื่น ๆ สอบถามได้ที่ 02-720-9755-6
 

อัตราค่าบริการ

  จดทะเบียนบริษัท 5,000 บาท (ฟรีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, ฟรีขอเลขผู้เสียภาษีอากร, คู่มืองานบัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ)
  จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน 3,500 บาท (ฟรีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, ฟรีขอเลขผู้เสียภาษีอากร, คู่มืองานบัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ)
  จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 10,000 บาท
  จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนร้านค้า คณะบุคคล 2,000 บาท
  ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี, และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 2,000 บาท
  จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง เช่น เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงาน, แก้ไขอำนาจกรรมการ, ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์, ผู้ถือหุ้น, เพิ่มทุน/ลดทุน 3,000 บาท
  ขึ้นทะเบียนประกันสังคม 2,000 บาท
  จดทะเบียนเลิกกิจการและชำระบัญชี 12,000 บาท

จดทะเบียนบริษัท ปรึกษาข้อมูลรายละเอียดฟรีได้ที่
Tel :027209755-6
Email : buncheeaudit@windowlive.com


 

 
รับทำบัญชี เริ่มต้นที่ 2,500 บาทต่อเดือน พร้อมปิดงบอัพเดตข้อมูลทุกเดือน !!! จดทะเบียนบริษัท 5,000 แถมฟรี!! จดเลขปจต.ผู้เสียภาษี + จดVAT
ตรวจสอบบัญชี เริ่มต้นที่ 4,500 บาท. เครื่องหมายการค้า 10,000 บาท.
Copyright ©2004 สำนักงานบัญชี WWW.9ACCOUNTING.COM. All rights reserved.
22,24 ซอยรามคำแหง2 ซอย 13 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02-720-9755, 02-397-7201-2, 086-885-7188 Email : buncheeaudit@windowlive.com
สำนักงานบัญชี บริการ : รับทำบัญชี, จดทะเบียนบริษัท, ตรวจสอบบัญชี, เครื่องหมายการค้า ครบวงจร