บริการของ 9ACCOUNTING.COM
  • รับทำบัญชี
  • ตรวจสอบบัญชี เซ็นรับรองงบ
  • จดทะเบียนทางธุรกิจทุกชนิด
  • ติดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  • ให้คำปรึกษาด้านบัญชี / ภาษี
โทร : 02-720-9755
Mail : buncheeaudit@windowlive.com

เกร็ดความรู้

  "จดทะเบียนบริษัท" มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?
Read more

  ขั้นตอน การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน และเอกสารที่ต้องใช้
Read more

ข่าวสารบัญชีน่ารู้

  กรมสรรพากรเตือนประชาชน ระวังถูกมิจฉาชีพหลอก เรื่องคืนภาษี และขอรับบริจาค
Read more

  อัตราภาษีทางอ้อมทั่วโลก กำลังปรับตัวเพิ่มขึ้น ในขณะที่ อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ลดลงอย่างต่อเนื่อง
Read more

THANK YOU FOR VISITING
สำนักงานบัญชี 9accounting : รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท


  Bookkeeping Services For Small Business

 


Bookkeeping or alternatively systematic recording, classification and summarization of financial transaction services are required by all small, medium or large-scale businesses alike. These services are an extremely crucial aspect of the overall accounting service requirement for any firm. If devoid of the due attention, implications could be enormous monetary losses. Your effort in making and selling the product can go down the drain if the transactions are not recorded in a systematic manner.

Bookkeeping can be done either manually or through various software packages available on the market. Another choice to be made in the same context is whether to manage the books of accounts internally or to outsource the function to specialists, who have the expertise and knowledge to handle the job efficiently and effectively.

With the rampant advent of computers in every other aspect of life, manual maintenance of records using a pen and pencil certainly makes no sense. It is optimal to either deploy professional software or use customized sheets (excel could be handy program) for the purpose. Software packages available in market certainly have an edge over self-made sheets, especially for smaller businesses, which cannot afford dedicated accounts department. These packages either can be a picked up form among the standard packages or can be designed as the firm’s requirements. However to contain the cost, you can use standard packages available in the market. These standardized packages are easy to use and are upgraded as demanded.

Can I Outsource Such A Strategic Function? While consider the second choice i.e., an option between managing the books internally by outsourcing to professionals, small businesses are sometimes apprehensive about letting a third party perform these tasks. However, these apprehensions are quite baseless. Rendering the professional edge, that too at a cheap and flexible cost can only add value to any function.

Managing bookkeeping services becomes a comfort if undertaken through professionals. Such services and advice in this context are provided at both owners site and off site i.e. at the consultants’ workstation. The much required specialized guidance and assistance not only reduces the time consumed in maintaining such books internally but also helps to achieving the cost advantage by improving bottom line.

Consultants can work on weekly / monthly arrangements or can also be hired at a fixed rate for the small business. Under the off site category, various details in the form of paperwork or computerized data are provided to concerned firms or individuals who can then manage the records in the apt form or a selected software package, thus saving your valuable time for other important commitments.

A time saving mode not only keeps your books updated but also provides professional guidance at every step to avoid pitfalls if any.

Therefore, whether outsourced or managed internally, whether manually or IT managed. Bookkeeping is an integral service and must be paid due attention.

source : http://www.smallbusinessconsulting.comเรื่องที่เกี่ยวข้อง
- ความหมายของการบัญชี
- Bookkeeping Services are Meant to Simplify Your Workload
- Bookkeeping Services For Small Business

 

 
รับทำบัญชี เริ่มต้นที่ 2,500 บาทต่อเดือน พร้อมปิดงบอัพเดตข้อมูลทุกเดือน !!! จดทะเบียนบริษัท 5,000 แถมฟรี!! จดเลขปจต.ผู้เสียภาษี + จดVAT
ตรวจสอบบัญชี เริ่มต้นที่ 4,500 บาท. เครื่องหมายการค้า 10,000 บาท.
Copyright ©2004 สำนักงานบัญชี WWW.9ACCOUNTING.COM. All rights reserved.
22,24 ซอยรามคำแหง2 ซอย 13 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02-720-9755, 02-397-7201-2, 086-885-7188 Email : buncheeaudit@windowlive.com
สำนักงานบัญชี บริการ : รับทำบัญชี, จดทะเบียนบริษัท, ตรวจสอบบัญชี, เครื่องหมายการค้า ครบวงจร